УМОВИ КОРИСТУВАННЯ РЕСУРСОМ «mefeelgood.com»

Відповідні умови користування ресурсом, що є по змісту Угодою (далі за текстом «Умови») регулюють відносини між Користувачем та Виконавцем, через сервіс забезпечений Правовласником у вигляді Ресурсу «mefeelgood.com» (далі за текстом – «Ресурс»).
Терміни:
«Анкета» – форма, що заповнюється Користувачем при реєстрації в Ресурсі, яка є складовою Бази даних. Анкета включає в себе поля для заповнення Користувачем даних в добровільному порядку, необхідних для користування Ресурсом і нерозголошення яких захищається «Політикою про захист персональних даних суб’єктів Ресурсу», окрім випадків прямо передбачених Умовами користування Ресурсом, Договором послуг і чинним законодавством України.
«База даних» це сукупність даних, отриманих Ресурсом від Користувачів та Виконавців, які обробляються за допомогою електронної обчислювальної техніки таким чином, щоб матеріали могли бути знайдені Виконавцем, що має намір надати послугу Користувачу, який її потребує або Користувач мав можливість знайти Виконавця з урахуванням потреб послуг.
«Виконавець» – фізична особа з необхідним рівнем знань та кваліфікації (психолог/психотерапевт), що обізнана у змісті Замовлення та має можливість його виконати за Договором послуг для Користувача. Виконавець не надає медичних послуг, які відповідно до діючого законодавства України підлягаю ліцензуванню або законодавства країни діяльності Виконавця.
«Договір послуг» – платний договір надання послуг з проведення Сесій/психологічних консультацій, коучінга, а також інших послуг, що запропоновані та надаються Виконавцем, який укладається між Користувачем та Виконавцем за допомогою Ресурсу, шляхом приєднання Користувача. Актуальна редакція Договору послуг постійно знаходиться на Ресурсі за адресою mefeelgood.com. Такі дії Користувача, як реєстрація в Ресурсі та замовлення послуг є безумовною згодою Користувача з цими Умовами та з усіма умовами Договору послуг. Моментом укладення Договору послуг (приєднання) є оплата послуг за Договором послуг або початок сесії або початок сесії, якщо послуга не була попередньо оплачена.
«Заявка/Замовлення» – пропозиція/запит Користувача, що створено за допомогою функціоналу Ресурсу на проведення сесій/психологічних консультацій, коучінга, а також інших послуг, що запропоновані та надаються Виконавцем.
«Контент»всі аудіо / фото / відео / візуальні / текстові елементи Ресурсу і його Сервісів, створені уповноваженими особами Ресурсу (Правовласником), База даних, включаючи будь-які об’єкти інтелектуальних прав на будь-які дані, інформацію, тексти, графічні та звукові зображення, ілюстрації, аудіо- або відео матеріали, аудіовізуальні твори (включаючи, в тому числі: рекламні фрагменти (трейлери), елементи оформлення, фотографії, дизайн і / або контент, що є частиною Ресурсу (його код) і Сервісів, товарні знаки, фірмові найменування, логотипи, бренди, доменні імена і знаки обслуговування й інші засоби індивідуалізації, що містяться на Ресурсі або доводяться до загального відома за допомогою Ресурсу, а також всі чат-боти та їх архітектура, додаткові сервіси та інші ресурси Правовласника та інші об’єкти прав на інтелектуальну власність і об’єкти прав власності та інший вміст, що надається через Ресурс і соціальні мережі Правовласника, що належать Правовласнику на праві власності, а також на законних підставах.
«Користувач»замовник послуг Виконавця, фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку та має необхідний об’єм дієздатності або яка отримала згоду від законних представників у достатньому об’ємі для укладення Договору послуг, що зацікавлена в отриманні послуг Виконавця з використанням Ресурсу.
«Обліковий запис Користувача» сукупність даних про Користувача, що є складовою Бази даних, яка необхідна для його ідентифікації (авторизації) та подальшого надання доступу до Сервісів Ресурсу. Ресурс залишає за собою право запитувати додаткову інформацію, в тому числі документ, що посвідчує особу для ідентифікації особи і його віку.
«Пароль/Ключ» – набор символів та цифр з певним порядком та певним регістром на певній язиковій розкладці клавіатури, що обирається Користувачем особисто під час реєстрації в Ресурсі і надалі використовується Користувачем для доступу до Ресурсу та/або його окремого функціоналу. Забезпечення збереження від доступу до Паролю/Ключа зі сторони третіх осіб покладається на Користувача. Ризик негативних наслідків у зв’язку з доступом до Паролю/Ключа третіми особами несе Користувач.
«Послуги» – психологічні консультації, коучінг, а також інші не медичні послуги, що запропоновані та надаються Виконавцем на платній основі для Користувача, шляхом інтернет-каналів зв’язку з використанням функціоналу Ресурсу або сторонніх інтернет-каналів зв’язку.
«Правовласник»«ФОП – Сацюк Сергiй Володимирович», якому належать виключні права володіння, користування і розпорядження Ресурсом.
«Реєстрація» – дії Користувача в Ресурсі, шляхом заповнення Анкети Користувача та створення Паролю/Ключа, що здійснюються Користувачем з метою отримання послуг Виконавця з використанням функціоналу Ресурсу.
«Ресурс» – програмне забезпечення (в тому числі вихідний код), Контент та База даних, що розташовані в мережі інтернет за адресою  mefeelgood.com під доменним ім’ям mefeelgood або його піддоменами, а також програмне забезпечення у вигляді мобільних додатків, що використовуюся, як програмний клієнт Ресурсу.
«Сервіси» – функціонал Ресурсу, який забезпечує пошук та надання послуг Виконавцем для Користувача згідно Замовлення останнього.
«Сертифікат»право на отримання послуг від Виконавця, після здійснення Користувачем або третьою особою в інтересах Користувача, авансового платежу за відповідні послуги.
«Сесія» – проміжок часу, який оплачений або повинен бути оплачений Користувачем за Договором послуг для отримання послуг від Виконавця згідно Замовлення Користувача.
Предмет угоди
Користувач, здійснюючи будь-які дії в тому числі, але не обмежуючись Реєстрацією Користувача, створенням Облікового запису Користувача, подачею Заявки та будь-яке інше використання Ресурсу, здійснює акцепт Угоди в повному обсязі, тим самим беззастережно погоджуючись з усіма положеннями даних Умов, підтверджує, що він ознайомлений та беззастережно погоджується з положеннями Договору послуг та оферти платіжного сервісу інтегрованого на Ресурсі.
Правовласник надає Користувачу для особистих потреб (без використання у господарській діяльності) право користування Ресурсом і його функціоналу відповідно до даних Умов, в тому числі використовувати Ресурс та сервіси в повному обсязі, включаючи здійснення Реєстрації, створювання Облікового запису Користувача (внесення змін), оформлення Замовлень надання послуг Виконавців, розміщені на Ресурсі, укладення за допомогою функціоналу Ресурсу – Договору послуг.
Правовласник безпосередньо не здійснює діяльності з надання послуг Користувачу. Правовласник є агентом Виконавця (/ів) та здійснює діяльність з надання права використання Ресурсом.
Правовласник надає Користувачеві не виключне право (просте не виключне право) на використання Ресурсу і його Сервісів, включаючи використання програмного забезпечення і функціоналу Ресурсу та Контенту в порядку і відповідно до даних Умов. Під невиключними правами використання Ресурсу мається на увазі, надання права, що дозволяє вивчати матеріали, статті, Базу даних і використовувати Сервіси і функціонал Ресурсу.
Користувач сплачує за Послуги на умовах Договору послуг та в розмірі, що визначені відповідним Договором послуг і відображені на Ресурсі. Момент оплати є момент укладення Договору послуг, а факт оплати є підтвердженням з його ознайомленням і приєднанням до нього Користувачем.
Сертифікат на послуги оплачується на умовах авансового платежу. Сертифікат може бути придбаний як Користувачем особисто або третьою особою в інтересах Користувача. Момент оплати Сертифікату є моментом укладення Договору послуг. У випадку придбання Сертифікату третьою особою в інтересах Користувача, відповідна третя особа фактом оплати Сертифікату підтверджує, що ознайомлена з Умовами Ресурсу та умовами Договору послуг та підтверджує, що Користувач в інтересах якого придбаний Сертифікат, беззаперечно погоджується з умовами Ресурсу та умовами Договору послуг.
Правовласником можуть бути запропоновані спеціальні ціни та умови оплати Послуг в рамках акційних пропозицій та спеціальних програм. Відповідні ціни та умови є легітимними, якщо інформація про них розташована на Ресурсі та передбачена умовами Договору послуг.
Правовласник не перебуває з Виконавцями в будь-яких трудових відносинах, не провадить послуги, пов’язані з працевлаштуванням тимчасового або постійного характеру.
Правовласник не відповідає ні за які фінансові або цивільно-правові зобов’язання, що виникають між Користувачем та Виконавцем. При акцепті Замовлення Користувачем, Користувач і Виконавець вступають в двосторонні договірні відносини на умовах Договору послуг. Будь-які домовленості між Користувачем і Виконавцем є двосторонніми. Правовласник не має до них відношення і не несе відповідальності за них. Правовласник несе відповідальність тільки за функціонал Ресурсу.
Кошти сплачені за Договором послуг є власністю Виконавця з яких Правовласник утримує агентську винагороду.
Права і обов’язки Користувача
2.1. Користувач зобов’язаний:
2.1.1. надавати Правовласнику інформацію про себе при реєстрації і формуванні Заявки за допомогою Ресурсу. Користувач на свій розсуд і ризик може приховати свої справжні дані для збереження анонімності в стосунках з Виконавцем. За запитом Правовласника, Користувач надає дійсні та актуальні дані про себе. В цьому випадку Правовласник зобов’язаний забезпечувати конфіденційність таких даних;
2.1.2. при реєстрації в якості Користувача не виступати від чужого імені та не використовувати будь-які данні третіх осіб в тому числі адреси, адреси електронних скриньок, номери телефонів ті інше;
2.1.3. не розміщувати свідомо недостовірну або помилкову інформацію про себе і третіх осіб;
2.1.4. своєчасно оновлювати контактну інформацію в Обліковому записі Користувача, але в будь-якому разі до початку подачі Заявки, якщо вона змінювалась у відповідному періоді;
2.1.5. самостійно нести будь-які в тому числі негативні наслідки, пов’язані з виконанням/порушенням цих Умов та умов Договору послуг;
2.1.6. не розповсюджувати в будь-яких джерелах в тому числі в соціальних мережах та не використовувати в протиправних і в комерційних цілях Персональні дані Виконавця, отримані у зв’язку з наданням послуг Виконавцем, без згоди останнього;
2.1.7. утримуватися від використання при формуванні відгуку про Виконавця в будь-яких джерелах, нецензурної лексики, відомостей, що порочать честь і гідність Виконавця, а також не розкривати таємницю особистого листування з Виконавцем і конфіденційні відомості без згоди останнього;
2.1.8. зберігати конфіденційність даних, необхідних для доступу до Облікового запису Користувача. Користувач несе повну відповідальність і ризик негативних наслідків за будь-яке використання Ресурсу за допомогою його Облікового запису Користувача третіми особами;
2.1.9. не проводити будь-яких дій з використанням Ресурсу, які можуть бути розцінені як розміщення, поширення, збереження, завантаження, знищення та/або користування іншим чином матеріалів (інформації) без достатніх правових підстав;
2.1.10. не розміщувати та/або не передавати за допомогою Ресурсу рекламу, а також іншу інформацію у вигляді тексту, зображення, звуку або програмного коду, яка може бути протизаконною, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилкової, грубою, непристойною, будь-яким чином шкодити третім особам, а також порушувати їх права і законні інтереси;
2.1.11. не змінювати вихідний код програмного забезпечення і його Контенту та їх оформлення, в тому числі front-end і back-end, а також не впроваджувати в ньому будь-які інші складові елементи, в тому числі виконуючий код на стороні користувача (java-script, visual basicscript і т.п.), будь-які впроваджувальні об’єкти (java-аплети, flash і т.п.), використовувати frame і iframe, каскадні таблиці стилів, які спричиняють і використовуються Ресурсом;
2.1.12. не знищувати та/або не змінювати будь-які матеріали Ресурсу, якими Користувач не володіє та не виконувати будь-які інші дії, які можуть завдати шкоду Ресурсу та/або його окремим елементам;
2.1.13. своєчасно направляти на зазначену Правовласником електронну пошту, копії документів та/або інформацію, що запитується Правовласником відповідно до цих Умов;
2.1.14. при наявності Сертифікату, використати його протягом строку його дії. У разі невикористання Сертифікату протягом строку його дії, кошти сплачені за відповідний Сертифікат поверненню не підлягають, а такий Сертифікат вважатиметеся використаним;
2.1.15. під час користування Ресурсом не порушувати права третіх осіб, Виконавців, Правовласника та чинне законодавство України;
2.1.16. після підписання (приєднання) Договору послуг з Виконавцем, використовувати будь-яку комунікацію з Виконавцем тільки в межах цього Договору і за допомогою функціоналу Ресурсу, не здійснювати у будь-який інший спосіб, окрім функціоналу Ресурсу оплату послуг Виконавця протягом одного року з моменту підписання Договору послуг;
2.1.17. виконувати обов’язки за Договором послуг;
2.1.18 не здійснювати будь-які автоматичні запити до Ресурсу без попереднього погодження з Правовласником;
2.1.19. відшкодувати Правовласнику будь-які збитки (прямі та не прямі в тому числі не отриманий заробіток) в повному обсязі, включаючи витрати Правовласника, понесені для компенсації збитків у зв’язку з порушенням Користувачем Умов та/або Договору послуг, в тому числі суми будь-яких штрафів (штрафних санкцій) і пені, які Правовласник зобов’язаний сплатити за рішенням уповноваженого органу влади будь-якої країни, суми судових витрат, мит, які виникли внаслідок незаконних, несанкціонованих і інших протиправних дії Користувача, пов’язаних з порушенням/невиконанням норм чинного законодавства та/або положень Умов/Договору послуг;
2.1.20. ознайомитися з відповідними Умовами та стежити за внесенням змін до них, дотримуватися цих Умов та Політики про захист персональних даних суб’єктів Ресурсу.
2.2. Користувач має право:
2.2.1. користуватися функціоналом Ресурсу за власним розсудом та за власних потреб у відповідності до цих Умов та Договору послуг;
2.2.2. реєструватися в Ресурсі, оновляти інформацію щодо себе та своїх контактних даних, замовляти послуги, укладати Договори послуг та отримувати оплачені послуги у відповідності до умов Договору послуг та цих Умов;
2.2.3. одноразово протягом одного місяця перенести сесію, через власний Обліковий запис Користувача на умовах Договору послуг;
2.2.4. звертатися до уповноважених осіб Ресурсу за будь-якими контактними даними, що визначені Ресурсом для отримання технічної підтримки або з інших питань, що стосуються Ресурсу і його функціоналу;
2.2.5. придбати Сертифікат, що пропонує Ресурс та використати протягом строку його дії у відповідності до цих Умов та Договору послуг;
2.2.6. видалити Обліковий запис Користувача, шляхом звернення до уповноважених осіб Ресурсу або завдяки функціоналу Ресурсу, якщо такий функціонал перебачений Ресурсом;
Права та обов’язки Правовласника.
3.1. Правовласник зобов’язується:
3.1.1. надати технічну можливість, будь-якій фізичні особі, що досягла 18 років і має повну дієздатність, зареєструвати Обліковий запис Користувача в Ресурсі;
3.1.2. здійснювати технічну підтримку Ресурсу;
3.1.3. надавати технічну підтримку Користувачам та Виконавцям та будь-яку іншу допомогу, що стосується функціоналу Ресурсу;
3.1.4. для отримання послуг Користувачами від Виконавців, забезпечувати Ресурс необхідним та якісним функціоналом;
3.1.5. здійснити перенесення Сесії, якщо таке перенесення здійснюється у відповідності до цих Умов та Договору послуг або у разі неможливості проведення Сесії з технічним причин Ресурсу;
3.1.6. розмістити та оновляти (у разі внесення змін) на Ресурсі відповідні Умови, Договір послуг, «Політику про захист персональних даних суб’єктів Ресурсу» та іншу важливу інформацію і документацію, щодо послуг та функціоналу Ресурсу;
3.1.7. дотримуватися цих Умов та Політики про захист персональних даних суб’єктів Ресурсу.
3.2. Правовласник має право:
3.2.1. редагувати будь-яку інформацію в тому числі анкетні дані Користувачів без зміни суті інформації;
3.2.2. утримувати та наповняти Ресурс на власний розсуд з дотриманням цих Умов та діючого законодавства України;
3.2.3. додавати та видаляти інші додаткові сервіси в тому числі на платній основі;
3.2.4. зупиняти роботу Ресурсу для проведення профілактичних і регламентних робіт (технологічні перерви) з повідомленням про такі роботи, або без повідомлення і без застосування будь-яких санкцій до Правовласника;
3.2.5. в будь-який час, на свій розсуд, без пояснення причин і без повідомлення Користувача, видалити Облікову запис Користувача, Анкету, особисту фотографію та/або відеопрезентацію Користувача, а також відмовити Користувачеві в створенні облікового запису Користувача та/або в розміщенні Анкети без застосування будь-яких штрафних санкцій, якщо Користувач не дотримується цих Умов, порушив зобов’язання за Договором послуг, порушив правила етичної поведінки або у Правовласника будуть підстави вважати дії Користувача не добросовісними;
3.2.6. відмовити в наданні послуг за Сертифікатом, якщо строк дії його закінчився без компенсації його вартості;
3.2.7. в будь-який момент запитувати від Користувача документи і інформацію, що дозволяють підтвердити відомості, зазначені в Анкеті, в тому числі однозначно ідентифікувати особу Користувача, включаючи посвідчення особи;
3.2.8. надавати доступ Виконавцю до інформації про Користувача, в тому числі про ім’я та прізвища (якщо є) та інших даних згідно Анкети, які необхідні Виконавцю для належного надання послуг за Договором послуг. Правовласник не розкриває Виконавцю інформацію контактних даних Користувача і інші дані, які дозволяють ідентифікувати Користувача в точки зору законодавства про захист персональних даних.
4. Права та обов’язки Виконавця.
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. мати необхідний рівень знань та кваліфікацію (психолог/психотерапевт, тощо) з питань, що є предметом Договору послуг;
4.1.2. не надавати медичних та інших подібних послуг, які відповідно до діючого законодавства України підлягаю ліцензуванню або законодавства країни діяльності Виконавця;
4.1.3. надавати якісні оплатні послуги Користувачу виключено на підставі Договору послуг, що укладений за допомогою Ресурсу;
4.1.4. не надавати послуги в тому числі оплатні та не вступати в комунікацію з Користувачем, окрім як через функціонал Ресурсу протягом одного року з моменту Реєстрації Користувача або останньої Сесії Користувача в залежності, яка подія була останньою;
4.1.5. бути зареєстрований, як СПД або особа, що здійснює професійну діяльність;
4.1.6. дотримуватися Договору послуг та виключно особисто нести відповідальність перед Користувачем за Договором послуг;
4.1.7. дотримуватися цих Умов та Політики про захист персональних даних суб’єктів Ресурсу;
4.1.8. дотримуватися діючого законодавства України або законодавства країни діяльності Виконавця в тому числі податкового в частині декларування та сплати податків з доходів, які Виконавець отримує за Договором послуг;
4.1.9. інформувати Правовласника про протиправні дії Користувача та інші дії які порушують ці Умови та/або Договір послуг.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. отримувати від Правовласника інформацію, щодо Користувача, якому Виконавець надає або надаватиме послуги;
4.2.2. публікувати з дозволу Правовласника інформацію, щодо себе та своїх професійних якостей, здобутків та іншу важливу інформацію, що стосується надання послуг;
4.2.3. користуватися функціоналом Ресурсу для надання послуг за Договором послуг;
4.2.4. відмовитися від надання послуг без зазначення причин з обов’язковим поверненням оплати, якщо така була здійснена Користувачем;
4.2.5. відмовитися від надання послуг за Договором послуг без повернення оплати, яка була здійснена Користувачем, якщо така відмова обумовлена протиправними діями Користувача, не етичною поведінкою Користувача або будь-якими іншими діями Користувача, що не відповідають цим Умовам та Договором послуг;
4.2.6. відмовити в наданні послуг за Сертифікатом, якщо строк дії його закінчився без компенсації його вартості;
4.2.7. вносити пропозиції, щодо поліпшення якості функціоналу Ресурсу та асортименту додаткових послуг;
4.2.8. вносити пропозиції, щодо видалення Облікового запису користувача з обґрунтуванням такої пропозиції та/або з посиланням на докази обґрунтованості такої пропозиції з дотриманням принципу нерозголошення інформації, що є предметом Сесії.
5. Маркетинг
5.1. Правовласник та Виконавець співпрацюють в рамках агентських відносинах на підставі агентської угоди;
5.2. Правовласник не несе відповідальність зі дії Виконавця під час надання послуг, а лише здійснює маркетинг послуг Виконавця;
5.3. Правовласник узгоджує вартість послуг Виконавця під час укладення агентської угоди, але залишає за собою право переважного слова та надавати послуги за допомогою Ресурсу за своїми тарифами і агентською винагородою і в разі не згоди Виконавця, відмовити останньому в надання маркетингових (агентських) послуг.
6. Фінансові умови.
6.1. Право користування Ресурсом, його складових частин, а також його функціоналом на підставі простої невиключної ліцензії надається Користувачеві на безоплатній основі, окрім послуг, що надаються на платній основі з погодження Користувача.
6.2. Вартість платних послуг в тому числі додаткових, що надаються Ресурсом, Правовласник розміщує на Ресурсі в тому числі оновлює їх у разі зміни без обов’язкового попередження про такі зміни Користувачам.
6.3. Всі фінансові операції між Користувачем і Виконавцем, в тому числі повернення коштів, проводяться за допомогою сервісів оплати, інтегрованих на Ресурсі, з дотриманням чинного законодавства.
6.4. При оплаті Замовлення банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процессинговой системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що Конфіденційні дані (реквізити карти, банківські та реєстраційні дані та ін.) не надходять в розпорядження Правовласника, їх обробка повністю захищена і ніхто, в тому числі Правовласник, не може отримати персональні та банківські такі дані Користувача. При цьому, Правовласник отримує інформацію від провайдера, щодо статус платежу.
7. Персональні дані Користувача.
7.1. Користувач вільно, своєю волею і в своєму інтересі, надає Правовласнику та Виконавцю свої Персональні дані при здійсненні реєстрації в системі для їх подальшого використання Правовласником на основі цих Умов, з метою подальшого використання Правовласником для пошуку/підбору Виконавця, а також дає свою згоду на обробку всіх наданих Користувачем персональних даних і на вчинення наступних дій з персональними даними Користувача і особистим листуванням з його участю:
7.1.1. на будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи, але не обмежуючись, обробку, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення і видалення відповідних персональних даних Користувача, для цілей виконання Правовласником своїх обов’язків за цими Умовами.
7.1.2. на передачу персональних даних третім особам, що пов’язані з виконанням цієї Угоди та Договору послуг (провайдери послуг зв’язку, провайдери послуг зберігання даних, банк, Виконавець) в межах даних, необхідних для конкретної третьої особи з урахуванням специфіки дії.
7.1.3. за законним запитом та/або рішенням державних органів, Правовласник може бути зобов’язаний здійснити передачу персональних даних до органів прокуратури/правоохоронних органів в тій мірі, в якій це допускається або необхідно відповідно до чинного законодавства.
7.2. Обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: в разі знеособлення персональних даних; щодо загальнодоступних персональних даних; щодо персональних даних, добровільно зазначених Користувачем при реєстрації в системі для подальшого використання Правовласником і Виконавцями.
7.3. Відповідна згода дана Користувачем та діє безстроково і може бути відкликана шляхом направлення Правовласнику повідомлення в простій письмовій формі за через Ресурс. Повідомлення про відкликання вступає в силу через 30 (тридцять) днів після його отримання Правовласником. Після отримання повідомлення Правовласник зобов’язується видалити Облікову запис Користувача і закрити до неї доступ будь-яких третіх осіб.
7.4. Користувач погоджується на отримання повідомлень від Правовласника на зазначені Користувачем в момент реєстрації електронну адресу і мобільний телефон. Користувач в будь-який час має право відмовитися від отримання повідомлень, відправивши відповідне повідомлення на електронну пошту, що зазначений на Ресурсі. При відмові від повідомлень Користувач самостійно несе відповідальність за отримання інформації про Ресурс, його функціонування та змін.
7.5. На Ресурсі Правовласника використовуються файли cookie. При використанні Користувачем Ресурсу, Користувач даєте згоду на використання файлів cookie відповідно до цих Умов.
7.5.1. Файли cookie – невеликі текстові файли, які відправляються на пристрій у випадках коли Користувач відвідуєте Ресурс. Файли cookie потім повертаються на початковий Ресур при кожному наступному візиті. Файли cookies грають роль пам’яті для Ресурсу, дозволяючи Ресурсу ідентифікувати Користувача при його відвідуваннях. Файли cookies також можуть запам’ятати переваги Користувача, поліпшити взаємодію з Ресурсом, а також адаптувати відображення реклами найбільш вигідним для Користувача чином. Ресурс використовує такі види cookie: ● Критично важливі, без яких Ресурс не може функціонувати в повній мірі, наприклад, ті, які Правовласник використовує для отримання даних із заповнюваних форм на Ресурсі або для забезпечення захищеного підключення до Ресурсу. ● Призначені для користувача, які збирають дані про використання Ресурсу і перевагах користувачів, щоб Правовласник надавав користувачам його більш персоналізовану версію, наприклад з урахуванням даних про пристрій, розмірі шрифту, бажаних Сервісах і т.д. ● Технічні, які дозволяють аналізувати роботу Ресурсу і збирати статистику по його використанню, наприклад, для оперативного вирішення технічних проблем.
7.5.2. Користувач може видалити збережені файли зі свого пристрою і налаштувати їх використання через настройки браузера на свій розсуд. Відключення використання cookie повністю або частково може вплинути на роботу Ресурсу.
8. Право власності.
8.1. Ресурс, Контент та його елементи, повністю є інтелектуальною власністю Правовласника, якщо інше не зазначено у самому Контенті.
8.2. Крім випадків, однозначно дозволених Правовласником в письмовій формі, забороняється копіювання, відтворення, виконання, передача, продаж, ліцензування, зміна Контенту і його будь-яких елементів, публічна демонстрація, інтеграція за допомогою перехресних посилань або вставок, поширення, експлуатація та інше використання повністю або частково контенту на будь-якому іншому Ресурсі (веб-сайті) або в іншого роду об’єднаній комп’ютерної мережі чи іншому середовищі, в тому числі за допомогою будь-яких засобів, невідомих на сьогоднішній день, які можуть бути винайдені в подальшому.
8.3. Будь-яке несанкціоноване використання є порушенням виключних прав, авторських прав та інших прав на інтелектуальну власність Правовласника та/або його ліцензіарів і контент-провайдерів, а також порушенням цих Умов. Наслідком будь-якого несанкціонованого використання є санкції, передбачені законодавством України та іншими правовими нормами. У разі порушення прав Правовласника, особа, яка порушила, компенсує Правовласнику збитки (прямі та не прямі) і витрати.
8.4. У разі порушення положень пунктів 8.2. і 8.3. цих Умов, крім відшкодування збитків, завданих таким порушення, винна особа зобов’язується сплатити Правовласнику штраф в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень за кожен факт такого порушення (понад збитків).
8.5. Користувач погоджується і гарантує, що весь призначений для Користувача контент, що розміщується їм на Ресурсі, а також використання призначеного для користувача контенту, що їм розміщено не порушує і не буде порушувати ніяких прав, в тому числі ніяких інтелектуальних прав, третіх осіб. Користувач підтверджує і погоджується з тим, що особа, яка розміщує призначений для користувача контент, а не Правовласник, одноосібно відповідає за такий контент, а також одноосібно відповідає за всі дії з таким контентом, а також несе будь-які збитки, включаючи збитки чи шкоду випливають з порушення прав інтелектуальної власності, які можуть бути викликані таким контентом. Правовласник не здійснює моніторинг контенту Користувачів або будь-якої редакторський контроль за призначеним для користувачів контентом. У зв’язку з цим Правовласник не може гарантувати точність, достовірність або якість такого контенту. Незважаючи на це, Правовласник має право, але не зобов’язаний, видаляти або вносити зміни в будь-який призначений для користувача контент або його частину в тій мірі, в якій зміни не спотворюють задум власника прав. Користувач розглядає (вирішує) претензії та/або суперечки третіх осіб, що виникли у зв’язку з призначеним для користувача контентом своїми силами і за свій рахунок. У разі претензій та/або суперечок, спрямованих Правовласнику, що виникли у зв’язку призначеним для користувача контентом за запитом Правовласника, відповідний Користувач компенсує Правовласнику збитки і витрати у повному розмірі.
8.6. Користувач погоджується, що розміщуючи призначений для користувача контент (фото, відео та інші матеріали та/або інформацію, яка може бути визнана об’єктом інтелектуальної власності) на Ресурсі, Користувач на безоплатній основі надає Правовласнику не виключне право з правом передачі, переуступки, переробки та надання субліцензій на використання такого контенту Користувача на території всього світу і на весь термін охорони інтелектуальних прав на такий контент Користувача, нижченаведеними способами: • опубліковувати і оприлюднювати призначений контент і будь-які його складові частини та елементи; • відтворювати (копіювати) контент і будь-які його складові частини та елементи, включаючи відтворення в пам’яті ЕОМ пристроїв користувачів Ресурсу; • поширювати контент і будь-які його складові частини та елементи, а також доводити призначений для користувача контент і будь-які його складові частини  та елементи до загального відома за допомогою Ресурсу; • публічно показувати контент і будь-які його складові частини та елементи; • повідомляти про контент і будь-які його складові частини та елементи в ефір і по кабелю; • переводити, адаптувати і модифікувати контент і будь-які його складові частини і елементи; • використовувати контент і будь-які його складові частини та елементи з метою просування Ресурсу.
8.7. Користувач погоджується і надає Правовласнику свій дозвіл на використання Контенту, що розміщується їм на Ресурсі, як із зазначенням його імені так і без його вказівки або анонімно на розсуд Правовласника, як на комерційній так і некомерційній основі на розсуд Правовласника.
9. Використання матеріалів Ресурсу.
9.1. Будь-яке несанкціоноване використання Користувачем інформації, розміщеної на Ресурсі, Контенту, Коду, елементів дизайну, оформлення Ресурсу і його окремих частин без письмового дозволу Правовласник забороняється.
9.2. При санкціонованому (правомірному) копіюванні матеріалів Ресурсу в газетах, журналах та інших неелектронних ЗМІ, обов’язкова вказівка ​​найменування Правовласника наступним чином: «Сацюк Сергiй Володимирович». При публікації (перепост) матеріалів Ресурсу в мережі Інтернет, обов’язкова наявність активного посилання на відповідні сторінки Ресурсу «mefeelgood.com».
10. Відмова від гарантій. Відповідальність.
10.1. Користування Ресурсом та його Сервісами означає, що Користувач розуміє і погоджується з наведеним нижче:
10.1.1. Право використання Ресурсом надається Правовласником, виключно в інформаційних цілях і з метою їх використання в рамках наданого Ресурсом функціоналу. Ніякий розміщений на Ресурсі або на сторінці Правовласника в соціальних мережах Контент не призначений для використання в якості професійних рекомендацій будь-якого роду. Правовласник не несе відповідальності і зобов’язань у зв’язку з будь-якими наслідками, що виникають прямо або опосередковано в результаті будь-яких дій або бездіяльності з боку Користувача і Виконавця.
10.1.2. Правовласник не надає запевнень і гарантій на предмет того, що Ресурс (Сервіси), База даних або будь-який Контент, продукти, послуги, інформація чи інші матеріали, отримані Користувачем, будуть: відповідати його потребам; надаватися безперебійно і без помилок; отримані результати будуть актуальними, точними, повними і достовірними.
10.1.3. Правовласник не гарантує Користувачеві, що на підставі його Заявки, йому буде підібраний алгоритмами Ресурсу або Правовласником безпосередньо хоча б один з Виконавців.
10.1.4. Користувач несе повну відповідальність за збереження даних свого облікового запису, в тому числі самостійно несе всі збитки, які можуть виникнути через використання його облікового запису неправомірно або третіми особами.
10.1.5. Користувач самостійно відповідає за інформацію, що розміщується їм або від його імені і за наслідки цього розміщення на Ресурсі. Користувач несе відповідальність за інформацію, розміщену в зв’язку з Умовами для загального доступу або передану в приватному порядку.
10.1.6. Оформляючи Замовлення/Заявку, Користувач самостійно несе всю відповідальність за подальшу комунікацію і взаємини з Виконавцем. Ні в якому разі Правовласник не нестиме жодної відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену Користувачем або Виконавцем на Ресурсі в тому числі, без обмеження, за будь-які помилки, упущення або невірні відомості, що містяться в такій інформації, або за будь-які збитки або шкоду, що виникне у зв’язку з такою інформацією чи даними та/або в результаті будь-якого їх використання.
10.1.7. Користувач гарантує і зобов’язується не брати участь і не бути втягнутим в будь-яку конкуруючу діяльність з Ресурсом. Така конкуруюча діяльність включає: ● створення сервісу, в тому числі у формі Ресурсу або програми, який «копіює» або «віддзеркалює» Ресурс або його частини (Сервіси, їх елементи, фірмовий стиль, лого, бренди або іншим чином) або позиціонує себе як сервіс mefeelgood.com або діяльність Правовласника; ● переманювання (запропонування аналогічних (схожих) умов співпраці) членів команди та/або уповноважених осіб Ресурсу, партнерів Ресурсу та/або Виконавців; ● співпраця з Виконавцями безпосередньо без використання Ресурсу, в том числі оплата послуг Виконавця без використання інтегрованого на Ресурсі платіжного сервісу, протягом одного року з моменту дня Реєстрації або останньої Заявки в залежності, яка подія була останньою. ● розголошення інформації Ресурсу, в тому числі Бази даних, особам, які здійснюють конкуруючу або схожу діяльність з Правовласником. Список діяльності не є вичерпним. Правовласник визначає конкуруючу діяльність на свій розсуд. Вимога застосовується незалежно від форми угоди (усній або письмовій) і від того, чи здійснюється така співпраця прямо або опосередковано, наприклад, через третю особу з вигодою для Користувача. Положення застосовується протягом терміну дії Угоди та 1 (одного) року після припинення відносин з Правовласником. У разі порушення, на вимогу Правовласника, Користувач виплачує штраф поверх збитків Правовласника в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень за першою вимогою Правовласника.
10.2. Будь-які претензії щодо неякісно наданих послуг за Договором послуг, спрямовуються безпосередньо Виконавцю без участі Правовласника.
10.3. Будь-які правовідносини між Виконавцем і Користувачем регулюються Договором послуг. Правовласник не є стороною за Договором, а лише комерційним агентом Виконавця.
10.4. Правовласник докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити з Ресурсу неактуальну, недостовірну чи неповну інформацію. Ресурс є лише засобом для передачі інформації і Правовласник не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації, що розміщується Користувачем або Виконавцем.
10.5. Правовласник докладає всіх зусиль для забезпечення щоденної безперебійної роботи Ресурсу в цілодобовому режимі. Правовласник не може гарантувати доступність Ресурсу внаслідок дій адміністраторів, операторів, провайдерів мережі Інтернет або проведення технічних або регламентних робіт на Ресурсі. Правовласник не несе відповідальності за будь-які збитки та/або пошкодження, спричинені в результаті вищевказаних проблем доступу і особливостей технічного обслуговування Ресурсу.
10.6. Правовласник не гарантує, що програмне забезпечення, сервери та комп’ютерні мережі, які використовуються Ресурсом вільні від помилок і комп’ютерних вірусів. Якщо використання Ресурсу, спричинило за собою втрату даних або псування устаткування, Правовласник не несе за це відповідальності.
10.7. Користувач зобов’язується відшкодувати Правовласнику збиток у зв’язку з будь-якими претензіями, судовими справами, підставами для позову, що виникають стосовно описаних тут або в зв’язку з вказаним нижче (далі – Вимоги): неправомірним використанням Користувачем Ресурсу, неможливістю використання Ресурсу іншими Користувачами, що виникла через дії Користувача; будь-яким порушенням Умов з боку Користувача або за допомогою належного Користувачу облікового запису; порушенням Користувачем будь-яких прав відвідувача Ресурсу, Виконавців, Користувачів або будь-якої іншого третьої особи. Крім того, Користувач зобов’язується відшкодувати Правовласнику на його вимогу будь-які суми збитку, збитків, витрат, судових рішень, зборів, штрафів та інших витрат, які зазначені вище особи можуть понести в результаті будь-якої Вимоги (Вимог) шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Правовласника в протягом 3 (трьох) банківських днів з дати пред’явлення такої вимоги.
10.8. Користувач зобов’язується відшкодувати Правовласнику будь-які збитки в повному обсязі, які виникли внаслідок порушення/невиконання Користувачем норм законодавства та/або положень Умов, включаючи витрати Правовласника, понесені для компенсації такої шкоди, включаючи: суми будь-яких штрафів (штрафних санкцій) і пені, які Правовласник зобов’язаний сплатити за рішенням уповноваженого органу влади будь-якої країни, суми судових витрат та витрати на юридичну допомогу.
10.9. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які нанесені Користувачеві внаслідок його Реєстрації в системі, використання або неможливості використання Сервісів Правовласника, зміни Умов, в тому числі тарифів, отримання даних, повідомлень, несанкціонованого доступу до облікового запису користувача або зміни переданих їм даних, заяв або поведінки будь-якої особи на Ресурсі, а також в інших випадках, що мають відношення до предмету Умов.
11. Вирішення спорів.
11.1. Усі спори, пов’язані з укладенням, тлумаченням, виконанням і розірванням Умов/договорів, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.
11.2. В разі недосягнення розуміння в ході переговорів протягом 30 (тридцять) календарних днів з дати початку переговорів, зацікавлена ​​Сторона направляє претензію в письмовій формі, підписану уповноваженою особою. Претензія повинна бути спрямована з використанням засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію її відправлення і отримання (цінним листом з описом вкладення, електронним листом з відсканованою і підписаною претензією та доданими відсканованими копіями опису вкладення в цінний лист і квитанції про відправку з отриманням підтвердження від іншої сторони про отримання претензії в електронній формі з накладенням ЕЦП) або вручається іншій Стороні під розписку.
11.3. До претензії повинні бути додані документи, що обґрунтовують пред’явлені зацікавленою Стороною вимоги (у разі їх відсутності в іншої Сторони) і оригінальні документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала претензію. Зазначені документи подаються у формі належним чином завірених копій. Претензія, спрямована без документів, що підтверджують повноваження особи, яка її підписала розгляду не підлягає.
11.4. Сторона, якій направлено претензію, зобов’язана розглянути отриману претензію і про результати повідомити у письмовій формі, аналогічній для направлення претензії, зацікавлену Сторону протягом 7 (сім) робочих днів з дня отримання претензії.
11.5. В разі не можливості врегулювати спір в претензійному порядку протягом 30 (тридцять) днів з дати пред’явлення претензії, а також у разі неотримання відповіді на претензію протягом терміну, зазначеного в п. 11.4 Умов, всі суперечки, розбіжності та вимоги, що виникають з Умов або пов’язані з ними прямо або опосередковано, в тому числі пов’язані з їх укладенням, зміною, виконанням, порушенням, розірванням, припиненням і дійсністю, підлягають вирішенню в судах України у відповідності до чинного законодавства України.
12. Форс-мажорні обставини.
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано обставинами непереборної сили, які Сторони не могли заздалегідь передбачити і передбачити (форс-мажор). Сторони виходять з того, що до таких обставин відносяться серед іншого: пожежа, повінь, землетрус, громадянські заворушення, революції, війни, вчинення правопорушень і замаху на них, включаючи адміністративні, кримінальні та інші дії посадових осіб органів державної влади, акти державної влади , епідемії, епізоотії, введення надзвичайного та/або воєнного стану та інші обставини, які відповідно до звичаїв ділового обороту визнаються обставинами непереборної сили.
12.2. В разі виникнення зазначених у п. 12.1 Умов обставин, Сторона для якої такі обставини створюють перешкоди у виконанні зобов’язань, повинна негайно сповістити іншу Сторону про їх наявність в письмовій формі, але не пізніше 2-х днів з моменту їх виникнення, а також визначити характер таких події та прогнозований строк їх закінчення.
12.3. Окрім повідомлення, Сторона повинна надати іншій Стороні підтверджуючий документ протягом 15 робочих днів. Довідка з компетентного органу (ТПП), уповноваженого видавати такі довідки або відповідно до звичаїв ділового обороту видає такі довідки, буде вважатися достатнім доказом виникнення таких обставин. Також Сторони можуть при необхідності посилатися на відомості, розміщені в засобах масової інформації, якщо ці обставини є загальновідомими.
12.4. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше трьох місяців, Сторони мають право відмовитися від Умов в односторонньому порядку, повідомивши іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів про намір зупинення відносин, що були предметом цих Умов.
12.5. Строки виконання зобов’язань, передбачені Умовами, продовжуються на весь строк дії обставин непереборної сили.
13. Заключні положення.
13.1. Умови регулюється і трактується відповідно до чинного законодавства України. До всіх питань, що не врегульовані Умовами, застосовується діюче законодавство України.
13.2. Правовласник має право поступитися або передати Ресурс з Умовами, а також будь-які в тому числі всі права, вигоди або зобов’язання по них будь-якій третій особі або особам без попереднього повідомлення Користувача.. Користувач не має права передавати свої права та обов’язки за Угодою третій особі без погодження з Правовласником.
13.3. Правовласник має право вносити зміни до Умов без попереднього повідомлення Користувача. Користувач зобов’язаний самостійно на регулярній основі відстежувати такі зміни. Користувач погоджується зі змінами Умов шляхом продовження використання Ресурсу після внесення змін.
13.4. Якщо за рішенням суду, визнається недійсним будь-яке положення Умов, Користувач погоджується з тим, що такий стан буде вважатися заміненим на інше положення, яке реалізує початкові наміри сторін (в тій мірі в якій це дозволено законом). Якщо одне з положень Умов стане недійсним у зв’язку зі змінами законодавства України, то це не є причиною для припинення дії інших положень. Недійсне положення повинно бути замінено положенням, припустимим у правовому відношенні і близьким за змістом до заміненого. Недійсність одного або декількох положень Умов не тягне недійсності всіх Умов чи інших положень.
13.5. Ці Умови складені українською та російською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі протиріччя української та російської редакції Умов, пріоритет застосування має редакція на українській мові.