Публічна оферта надання послуг ресурсом «mefeelgood.com»

Документ, положення якого викладені нижче по тексту є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація в Ресурсі є акцептом даної оферти та акцептом Договору послуг, що прирівнюється до укладення договорів на умовах викладених нижче по тексту та умовах викладених в Договорі послуг. Також, реєструючись в Ресурсі, Користувач акцептує всі умови Політики про захист персональних даних та акцептує Умови користування ресурсом.
Політика про захист персональних даних регулює особливості обробки Правовласником, персональних даних Користувачів. Ознайомитися із положеннями Політики про захист персональних даних можливо в самому Ресурсі. Політика про захист персональних даних є невід’ємною частиною цих Умов публічної оферти.
Умови користування ресурсом регулюють особливості користування Ресурсом з моменту початку перебування на відповідному Ресурсі. Ознайомитися із положеннями Умов користування ресурсом можливо в самому Ресурсі. Умови користування ресурсом є невід’ємною частиною цих Умов публічної оферти.
Дана публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися послугами Ресурсу. Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, вам пропонується відмовитися від використання Ресурсу і придбання послуг.
Терміни та визначення.
«Публічна оферта» (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Правовласника, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Замовником договір послгуг дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті та в самому Договорі послуг.
«Послуга» – психологічна консультація, коучінг, а також інша не медична послуга, що надається на платній основі для Користувача, шляхом інтернет-каналів зв’язку з використанням функціоналу Ресурсу або сторонніх інтернет-каналів зв’язку..
«Ресурс» – програмне забезпечення (в тому числі вихідний код), Контент та База даних, що розташовані в мережі інтернет за адресою  mefeelgood.com під доменним ім’ям mefeelgood або його піддоменами, а також програмне забезпечення у вигляді мобільних додатків, що використовуюся, як програмний клієнт Ресурсу.
«Замовник» – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку та має необхідний об’єм дієздатності або яка отримала згоду від законних представників у достатньому об’ємі для укладення Договору послуг та отримує такі платні Послуги від Виконавця з використанням функціоналу Ресурсу.
«Правовласник»«ФОП – Сацюк Сергiй Володимирович», якому належать виключні права володіння, користування і розпорядження Ресурсом.
Умови оферти.
2.1. Правовласник продає Послугу відповідно до чинного прейскуранту цін, опублікованого на  Ресурсі «mefeelgood.com», а Замовник здійснює оплату і приймає Послугу відповідно до умов цієї оферти і Договору послуг.
2.2. Дана оферта та додатки до неї є офіційними документами Правовласника та невід’ємною частиною Договору послуг.
Оформлення замовлення.
3.1. Замовлення Послуги здійснюється через інтернет-сайт mefeelgood.com (Ресурс).
3.2. При реєстрації в Ресурсі, Замовник зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію про себе: прізвище, ім’я, адреса електронної пошти; контактний номер телефону (мобільний), а при оформленні замовлення без реєстрації – тільки адресу електронної пошти.
3.3. Замовник має право редагувати реєстраційні відомості про себе. Правовласник не змінює і не редагує реєстраційні відомості про Замовника без згоди останнього.  Правовласник зобов’язується не розголошувати  дані Замовника, зазначені при реєстрації на сайті mefeelgood.com та при оформленні Замовлення особам, які не мають відношення до виконання Замовлення. Затверджуючи Замовлення, обраної Послуги,  Замовник надає  Правовласнику необхідну інформацію в порядку, визначеному п. 3.2.цієї оферти.
3.4. Правовласник не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при оформленні Замовлення.
3.5. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні Замовлення.
3.6. Оплата Замовником Замовлення, самостійно оформленого на Інтернет-сайті (Ресурсі), означає  згоду останнього з  умовами цієї  оферти. Днем оплати Замовлення, вважається дата укладення Договору  послуг між Правовласником та Замовником.
Строки виконання Замовлення.
4.1. Послуга надається Замовнику в обрану Замовником дату і час в календарі психолога при придбанні послуги, після оформлення та оплати Замовлення.
Оплата замовлення.
5.1. Оплата Замовлення здійснюється Замовником при переказі  коштів Правовласнику через платіжну форму сервісу «Fondy», розміщену на сайті https://api.fondy.eu, комісія становить 3, 5%.
Підтвердженням оплати Замовлення є інформаційний лист, який приходить замовнику по електронній пошті після оформлення замовлення.
Відправлення та отримання Замовлення.
6.1 Право на отримання Послуги доставляється Замовнику у вигляді посилання, яке надсилається Замовнику на вказану адресу електронної пошти, після оформлення та оплати Замовлення.
6.2. Послуга отримується Замовником за отриманим посиланням в день і час, обрані Замовником в момент оформлення Замовлення.
Повернення коштів
7.1. Повернення коштів можливе, якщо послуга не відбулася в обрану дату і час з вини Правовласника або в порядку і на умовах Договору послуг. Щоб подати запит на повернення коштів, зверніться до розділу «Зв’язатися з нами» на веб-сайті mefeelgood.com або в чаті служби підтримки.
Обов’язки сторін
8.1. Користувач зобов’язаний перед користуванням Ресурсом ознайомитися з відповідною офертою, Умовами користування ресурсом, Договором послуг і Політикою про захист персональних даних та стежити за їх оновленням (актуалізації редакції).
Поведінка (спілкування, листування та інше) Користувача повинна відповідати моральних та етичним принципам суспільства.
8.3. Правовласник зобов’язаний надати технічну можливість, будь-якій фізичні особі, що досягла 18 років і має повну дієздатність, зареєструвати Обліковий запис Користувача в Ресурсі.
8.4. Правовласник зобов’язаний надавати технічну підтримку Користувачам та будь-яку іншу допомогу, що стосується функціоналу Ресурсу.
9. Відповідальність сторін.
Правовласник не несе відповідальності за будь-які технічні помилки (проблеми), що негативно відобразилися на якості Сесії, якщо відповідні технічні помилки (проблеми) знаходяться поза контролем Виконавця.
За несвоєчасну оплату послуг, Замовник сплачує пеню у подвійному розмірі облікової ставку НБУ від суми, яка підлягала оплаті за кожен день прострочення платежу.
В інших випадках, що не передбачені умовами оферти, сторони керуються та несуть відповідальність згідно Договору послуг та чинного законодавства України.
Авторське право
10.1. Ресурс, Контент та його елементи, повністю є інтелектуальною власністю Правовласника, якщо інше не зазначено у самому Контенті.
10.2. Будь-яке несанкціоноване використання Користувачем інформації, розміщеної на Ресурсі, Контенту, Коду, елементів дизайну, оформлення Ресурсу і його окремих частин без письмового дозволу Правовласник забороняється.
11. Вирішення спорів.
11.1. Усі спори між Сторонами будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів та направлення претензій в порядку та на умовах Договору послуг.
12. Заключні положення.
12.1. Оферта регулюється і трактується відповідно до чинного законодавства України. До всіх питань, що не врегульовані офертою, застосовується діюче законодавство України.
12.2. Ця оферта складена українською та російською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі протиріччя української та російської редакції оферти, пріоритет застосування має редакція на українській мові.