ПОЛІТИКА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СУБ’ЄКТІВ РЕСУРСУ «mefeelgood.com»

Відповідний документ «Політика про захист персональних даних» (далі – «Політика») визначає порядок обробки та захисту Правовласником, персональних даних суб’єктів Ресурсу. Політика, що викладена застосовується до будь-яких відвідувачів Ресурсу (Суб’єктів) в незалежності від факту реєстрації в Ресурсі.
Будь-яка особа, що надає Правовласнику свої персональні дані – вільно своєю волею і в своєму інтересі, надає згоду Правовласнику на їх обробку у відповідності до Політики та Закону України «Про захист персональних даних».
Терміни.
«База даних» це іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі, що отримані Ресурсом від Користувачів, які обробляються за допомогою електронної обчислювальної техніки та/або вручну.
«Суб’єкт персональних даних»будь-який відвідувач Ресурсу, фізична особа, персональні дані якої обробляються (далі – «Суб’єкт»).
«Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передача), знеособлення, знищення персональних даних з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та/або вручну.
«Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
«Правовласник»«ФОП – Сацюк Сергiй Володимирович», власник та розпорядник бази даних.
«Ресурс» – програмне забезпечення (в тому числі вихідний код), Контент та База даних, що розташовані в мережі інтернет за адресою  mefeelgood.com під доменним ім’ям mefeelgood або його піддоменами, а також програмне забезпечення у вигляді мобільних додатків, що використовуюся, як програмний клієнт Ресурсу.
Дані, що обробляються.
 Суб’єкт може надавати персональні дані Правовласнику шляхом реєстрації на Ресурсі, подачі Замовлення, укладення Договору, повідомлень або будь-яким іншим шляхом через взаємодію з Ресурсом.
У взаємовідносинах з Суб’єктами, Правовласник обробляє персональні та технічні дані.
До персональних даних за змістом цієї Політики відносяться, встановлені законодавством України дані, які необхідні для належного виконання Правовласником своїх зобов’язань перед суб’єктами при використанні Ресурсу.
До технічних даних відносяться дані, які передає пристрій суб’єкта: інформацію, що збережена в файлах cookies, інформацію про браузер та налаштування, інформацію про дату та час користування Ресурсом, технічні характеристики, IP-адреса та інше.
На Ресурсі Правовласника використовуються файли cookie. При використанні Користувачем Ресурсу, Користувач даєте згоду на використання файлів cookie відповідно до цих Умов. Файли cookie – невеликі текстові файли, які відправляються на пристрій у випадках коли Користувач відвідуєте Ресурс. Файли cookie потім повертаються на початковий Ресур при кожному наступному візиті. Файли cookies грають роль пам’яті для Ресурсу, дозволяючи Ресурсу ідентифікувати Користувача при його відвідуваннях. Файли cookies також можуть запам’ятати переваги Користувача, поліпшити взаємодію з Ресурсом, а також адаптувати відображення реклами найбільш вигідним для Користувача чином. Ресурс використовує такі види cookie: ● Критично важливі, без яких Ресурс не може функціонувати в повній мірі, наприклад, ті, які Правовласник використовує для отримання даних із заповнюваних форм на Ресурсі або для забезпечення захищеного підключення до Ресурсу. ● Призначені для користувача, які збирають дані про використання Ресурсу і перевагах користувачів, щоб Правовласник надавав користувачам його більш персоналізовану версію, наприклад з урахуванням даних про пристрій, розмірі шрифту, бажаних Сервісах і т.д. ● Технічні, які дозволяють аналізувати роботу Ресурсу і збирати статистику по його використанню, наприклад, для оперативного вирішення технічних проблем. Користувач може видалити збережені файли зі свого пристрою і налаштувати їх використання через настройки браузера на свій розсуд. Відключення використання cookie повністю або частково може вплинути на роботу Ресурсу.
Мета обробки даних.
 Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передача), знеособлення, знищення персональних даних з використанням інформаційних (автоматизованих) систем або власноручно.
Обробка персональних даних здійснюється з метою належного виконання Умов використання ресурсом, Договору послуг та інших правил і умов, що регулюють мету Ресурсу. Також персональні дані обробляються з метою маркетингового дослідження, обміну повідомленнями (листування та інший зв’язок) між суб’єктами та Правовласником, інформаційних розсилок/новин та запрошень.
Ціллю обробки і захисту персональних даних є належне виконання Правовласником діючого законодавства України в тому числі ЗУ «Про захист персональних даних».
Обробка персональних даних Правовласником здійснюється з використанням автоматизації, а також у виняткових випадках власноручно уповноваженими особами Правовласника.
Строк обробки персональних даних.
 Згода на обробку персональних даних надається суб’єктом на строк три роки з моменту останнього відвідування Ресурсу.
Обробка персональних даних закінчується у разі настання випадку передбаченого п. 3.1. Політики або ліквідації Правовласника, як СПД (зупинення/закриття Ресурсу).
Передача даних.
 Суб’єкт погоджується, що Правовласник має право передавати персональні дані або доручити їх обробку третім особам. Така передача або доручення здійснюється для забезпечення функціонування Ресурсу в тому числі надання послуг за Договором послуг.  Дані, що передаються Правовласником Виконавцю, відповідно захищаються від нерозголошення агентською угодою.
Правовласник має право доручити обробку персональних даних третім особам на підставі угоди з такими особами, долучати до обробки персональних даних субпідрядників, а також передавати персональні дані банкам, платіжним системам, своїм афілійованим особам та/або партнерам, забезпечуючи при цьому попередження про конфіденційність переданих даних такими особами.
За законним запитом та/або рішенням державних органів, Правовласник може бути зобов’язаний здійснити передачу персональних даних до органів прокуратури/правоохоронних органів (інших органів в тій мірі, в якій це допускається або необхідно відповідно до чинного законодавства.
Захист даних.
Правовласник приймає всі міри для забезпечення захисту даних від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних третіми особами, яким не було надано доступу до таких даних.
Заключні положення.
Відповідна Політика складена на українській та російській мовах. У разі протиріччя редакції, пріоритет застосування має редакція на українській мові.
Будь які спори, що виникають під час застосування та/або використання цієї Політики вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку в судах України із застосуванням діючого законодавства України.